„Healthacross for future“

Společné přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj

Právě v okolí Gmündu a Českých Velenic je dobře patrné, jak může přeshraniční spolupráce usnadnit lidem každodenní život. Zemská klinika Gmünd se nachází přímo u hranic, naproti tomu na české straně je nejbližší vozidlo záchranné služby s lékařem vzdáleno více než 30 km, nejbližší nemocnice pak 60 km.

V rámci projektu „Healthacross for future“ bude přeshraniční poskytování zdravotní péče jihočeským pacientům na Zemské klinice Gmünd dále rozvíjeno a rozšířeno o lůžkovou péči. Kromě toho bude vyprojektováno přeshraniční zdravotnické centrum Gmünd – České Velenice.

Projekt byl navržen na podporu z dotačních prostředků v rámci programu Interreg V-A Rakousko – ČR 2014-2020 a projektová žádost byla na podzim 2017 schválena.

Stěžejní témata

  • Přeshraniční zdravotní péče
  • Poskytování lůžkové zdravotní péče českým pacientům na Zemské klinice Gmünd
  • Ověření možností výměny zdravotních výkonů mezi Rakouskem a Českou republikou
  • Výměna znalostí odborníků ve zdravotnickém sektoru
  • Plánování a realizace přeshraničního zdravotnického centra

Projekty předcházející projektu „Healthacross for future“

"healthacross"

Již v roce 2008 zahájilo Dolní Rakousko společně s Jihočeským krajem projekt „healthacross“.

Potřeba spolupráce se v příhraničních regionech Dolního Rakouska a Jihočeského kraje projevovala obzvláště výrazně v „rozděleném“ městě Gmünd / České Velenice. Nejbližší vozidlo záchranné služby s lékařem bylo na české straně vzdáleno 18 km, nejbližší nemocnice 60 km. Pouhých několik set metrů za hranicemi se přitom nacházela Zemská klinika Gmünd. Hlavní pozornost byla v rámci tohoto projektu věnována vypracování vodítek pro další postup a studie proveditelnosti přeshraničního zdravotnického zařízení.

Výstupy:

  • Report I: Vodítka pro přeshraniční poskytování zdravotní péče
  • Report II: Studie proveditelnosti přeshraniční spolupráce v oblasti lůžkové a ambulantní zdravotní péče v regionu Gmünd – České Velenice
  • První velkoryse pojaté přeshraniční cvičení záchranných složek za účasti Zemské kliniky Gmünd
  • Jazykové kurzy
  • Slovník pro záchranáře

"Healthacross in Practice"

Od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 realizovaly Dolní Rakousko a Jihočeský kraj navazující projekt „Healthacross in Practice“.

Po vyjasnění právních a organizačních rámcových podmínek pracují projektoví partneři na praktické realizaci přeshraničního poskytování zdravotní péče a zabývají se otázkami, které se mohou vyskytnout při každodenní výměně pacientů mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou. Poprvé v historii byla předem stanovenému počtu českých pacientů poskytnuta ambulantní zdravotní péče na Zemské klinice Gmünd. Obě strany se v rámci příprav dohodly na určitém spektru výkonů a ordinačních hodinách.

Tento pilotní projekt byl uskutečněn s velkým úspěchem, ze strany pacientů vznikla mimořádně čilá poptávka po nabízených službách a byly jimi intenzivně využívány.

Poskytování ambulantní zdravotní péče českým pacientům bude dále rozvíjeno i po skončení uvedeného pilotního projektu.

Projekt „Healthacross in Practice“ byl na Evropském fóru Alpbach v roce 2015 vybrán z 300 přihlášených projektů z oblasti zdravotnictví jako jeden z příkladů nejlepší praxe.

Další informace: http://projekt.healthacross.eu

>> Zpět na Přehled projektu