HEAL NOW

Együttműködés a határon átnyúló egészségügyi ellátás területén Ausztria és Magyarország között

Alsó-Ausztriának már sikerült sikeres egészségügyi együttműködést kialakítania a
szomszédos Csehországgal és Szlovákiával. A "HEAL NOW - Együttműködés a határon átnyúló
egészségügyi ellátás területén Ausztria és Magyarország között" c. projektnek köszönhetően
most először ezen határtérségben is létrejön a kooperáció.


Az INTERREG V-A AT-HU 2014-2020-as projekt keretén belül a partnerek lefektetik a két
ország közötti hosszú távú és fenntartható határon átnyúló együttműködés alapjait azzal a
céllal, hogy a határtérségben élő lakosság számára jelentős hozzáadott értéket biztosítsanak
az egészségügyi ellátás területén.


A 2020.01.01. és 2022.09.30. között megvalósításra kerülő projekt három fő célkitűzést
követ:

  • A határtérség jelenlegi helyzetének felmérése az egészségügy számára releváns szempontból, valamint stratégiaterv kidolgozása „Együttműködési stratégia 2030“ rövid, közép és hosszú távú célkitűzésekkel (amelyekre alapozva további együttműködési területek fogalmazhatók meg).
  • Pilotprojekt megvalósítása az első határon átnyúló kórházi együttműködés felépítése érdekében a digitális patológia területén a bécsújhelyi és a soproni kórház között.
  • Határon átnyúló sürgősségi szerződés kezdeményezése Ausztria és Magyarország között a határtérség sürgősségi ellátásának javítása érdekében