„Společně ke zdraví“

Společné přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

Díky přeshraniční spolupráci mezi nemocnicemi v blízkosti hranic, a to dolnorakouskou Zemskou klinikou Hollabrunn a Nemocnicí Znojmo se na Zemské klinice Melk podařilo vybudovat jediné centrum pro léčbu endometriózy v Dolním Rakousku. Tímto chronickým onemocněním děložní sliznice trpí každá desátá žena v plodném věku. Průvodními jevy jsou velké bolesti a nemožnost mít dítě, i když si ho žena přeje. Dolnorakouským ženám postiženým tímto onemocněním se na Zemské klinice Melk dostane rychlejší diagnostiky a léčby.

Dalšími stěžejními tématy projektu jsou:

 • Přeshraniční spolupráce mezi dolnorakouskou Zemskou klinikou Hollabrunn a nedalekou Nemocnicí Znojmo v oblasti radiační léčby. Cílem je radioonkologické ošetření stanoveného počtu dolnorakouských pacientů a pacientek v Nemocnici Znojmo.
   
 • Přeshraniční spolupráce záchranných služeb: vybudování sítě pro kooperaci v akutních případech za účelem harmonizace komunikačních technologií používaných operačními středisky prostřednictvím úprav softwaru a realizace přeshraničního cvičení záchranných složek

Projekty předcházející projektu „Společně ke zdraví“

Zdraví – Gesundheit

V roce 2008 spustilo Dolní Rakousko společně s Jihomoravským krajem projekt „Zdraví – Gesundheit“, v rámci kterého byly podniknuty první kroky v oblasti mapování situace ve zdravotnictví v obou regionech a přeshraniční spolupráce nemocnic a zdravotnických záchranných služeb.

Výstupy projektu:

 • prospekt pro pacienty „Lékařské ošetření v Evropě“
 • prospekt pro pacienty „Vaše práva jako rakouského pacienta v České republice“ pro rakouskou veřejnost a „Vaše práva jako českého pacienta v Rakousku“ pro české obyvatelstvo
 • Přeshraniční zdravotní zpráva Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj
 • jazykový průvodce „Čeština pro zdravotnictví“
 • analýza situace pro přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb
 • iniciování přeshraniční smlouvy o spolupráci zdravotnických záchranných služeb

Zdraví bez hranic

Předchozí projekt „Zdraví – Gesundheit“ otevřel cestu k dlouhodobé a přínosné spolupráci ve zdravotnictví – pro blaho obyvatel regionu i za účelem posílení regionální ekonomiky a odstranění nerovností v přístupu ke zdravotnickým službám.

Projekt „Zdraví bez hranic“ staví na těchto výsledcích a prohlubuje dosavadní kooperaci. Spolupráce bude rovněž rozšířena o účast Kraje Vysočina.

Projekt se věnuje zejména následujícím tematickým okruhům:

 • Lidské zdroje ve zdravotnictví – analýza situace v Dolním Rakousku, Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina
 • Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic
 • Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva
   
  Další informace: http://www.zdravi-gesundheit.eu/

 

>> Zpět na Přehled projektu