Projekty

Projektové aktivity na celoevropské úrovni

Evropa má sloužit lidem a usnadňovat jim každodenní život. Úspěšný regionální rozvoj těží ve sjednocené Evropě značnou měrou ze spolupráce s partnery v sousedních příhraničních regionech. Je tomu tak i ve zdravotnickém sektoru.

Tato spolupráce může pomoci uspokojit regionální potřeby, zajistit obyvatelstvu lepší zdravotní péči a optimalizovat náklady díky společnému využívání a efektivnějšímu čerpání zdrojů.

V případě přeshraniční spolupráce mezi Dolním Rakouskem a jeho sousedními regiony v České republice a na Slovensku už dávno nejde o odstraňování bariér.

Pomocí dotačních programů Evropské unie už bylo úspěšně realizováno několik projektů ve zdravotnictví. Díky tomu vznikla možnost spolupráce, která prospěje místnímu obyvatelstvu a posílí ekonomiku. Jsou to právě příhraniční regiony, kde se evropská myšlenka naplňuje v každodenním životě.

 

Přehled projektů

Zde najdete přehledný seznam všech našich přeshraničních projektů: